ELEKTRIKER

Vi på Vibre erbjuder våra kunder tjänster inom elinstallationer och service.

KUNNIGA & FLEXIBLA

Med flexibla och kunniga elektriker på Vibre erbjuder vi dig som privatperson eller företagare bra personlig support med säkra och trygga installationer. Vi tar även fram elmaterial och reservdelar efter önskemål. Vårt kontaktnät med olika leverantörer gör att vi kan erbjuda ett brett utbud av trendiga produkter exempelvis inom belysning och smarta hem. Vi jobbar med marknadens bästa mätinstrument för våra kunders skull. Vi finns främst i sydöstra Sverige, Kalmar, Öland och Oskarshamn (med omnejd).

Glöm inte att du som privatperson kan nyttja rut / rot avdraget!

 

ELBESIKTNING & SERVICE

Vill du göra en elbesiktning/hälsotest av din elanläggning?
Testet ger er till en låg kostnad en bra inblick i husets elsystem som en vanlig besiktning inte omfattar. Vi kontrollerar bland annat så du inte har farlig ström på “fel” ställe och att de säkerhetskrav som gäller uppfylls. Efter besöket lämnas utlåtande samt ett mätningsprotokoll. Protokollet kan till fördel lämnas till ert försäkringsbolag (beroende på anläggning/verksamhet kan du få en reducerad premie). Felsökning och kontroller kan även utföras med värmekamera.

Gäller det en felanmälan så maila: info@vibre.se

Har du frågor om vitvaror?
Vi både installerar och sköter service på din maskin.

Behöver du hjälp med kontroller, elinstallationer eller kompletteringar så är du varmt välkommen att på Vibre!

FAQ: Jordfelsbrytare

 

Ett utmärkt skydd för alla.
I en elanläggning är summan av strömmarna i fas- och neutralledare lika med noll.

Skulle det uppstå en läckström eller att strömmen tar ”fel väg” som överstiger toleranserna på jordfelsbrytaren så ska den slå ifrån.
Jordfelsbrytaren reagerar på max läckström och ska sedan lösa ut inom en viss tid för att minska risken för personskada.

En jordfelsbrytare hjälper till vid många fel men inte alla. Exempelvis så skyddar den ej vid överledning mellan fas och nolla samt fas och fas. Alltså har du inget skydd om du skulle ta på dessa kablarna samtidigt.

Säkringen löser först ut när överlast för den monterade säkringen uppfylls.

Här kan du läsa mer om själva jordfelsbrytaren: https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/broschyr_jordfelsbrytare-2013.pdf

FAQ: Kontineutetsmätning

 

Vid kontinuitets mätning talar man oftast om Jorden (PE). Detta är för att du vill ha kontinuerlig kontakt med jord i alla berörda punkarna. En vanlig summer är dock ej godkännd för detta utan du måste belasta kretsen med lite ström.

Flytande nolla eller så kallat noll-fel.

Detta är oftast när nollan eller PEN ledaren är dåligt ansluten.

Nollfel kan ge mycket skador på maskiner och utrustning då spänningsnivån kan uppnå 400v i en apparat som är byggd för 230v.

Att spänningsnivån kan vara högre eller lägre är normalt då det kan variera allt från 207-253v utan att det anses som fel. 207v ger dock inga bra förutsättningar för något och bör kontrolleras.