BESIKTNINGAR

Besiktningar för en trygg tillvaro

 

Besiktningar El och konstruktion

Hur frisk och säker är elinstallationen?
Är hantverket och konstruktionen godkänt?

Fel som upptäcks efter husköp eller inköp av inventarie kan få kostsamma konsekvenser för köpare och säljare. Detta är viktigt på grund av köparens undersökningsplikt.

Elbesiktningar


Som bostadsägare/elanläggningsägare ansvarar du personligen för att elanläggningen är säker och godkänd både inne och ute.
Vi på Vibre utför besiktningar och kontroller på fastigheter och industrier.
Kontrollen kan även göras som efterkontroll av ett tidigare arbete.

Opartiska besiktningar är allt vanligare idag då kvalitén på hantverk varierar från person till person.

 

Köp och sälj besiktning bostad

 

Testet ger er till en låg kostnad en bra inblick i elsystem som en vanlig besiktning ej omfattar.

Underlaget går att ta med vid husköp och kan påverka slutpriset. Underlaget kan även användas för säljare för att påvisa att installationen är korrekt utförd och därmed höja priset vid försäljning.

Bygg besiktningar

Är konstruktionen lämpligt dimensionerad?
Osäker om arbetet är rätt utfört?

Som beställare av ett arbete ansvarar även du för att arbeten är rätt utförda och med rätt metoder. Tillverkaren tillgodoser underlag för hur deras produkt ska användas. Avviker arbetet från det så kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning vid framtida skada.

Besiktning maskiner

Få en tydligare inblick i maskinens skick både gällande installationer, konstruktion.  Oljeprover tas vid efterfrågan.

Några av de kontrollerna vi genomför är: 

-Test av Jordfelsbrytare att den funkar och att de   löser ut inom rätt tid och toleranser enligt gällande lagkrav.

-Att inte jorden är strömförande.

-Att jordkabel är fungerande i bostaden.

 -Öppning av elcentral, kontroll av riskfyllda inkopplingar.

Idag ställs höga krav på elsäkerhet och kraven blir bara högre, det rekommenderas att man regelbundet utför kontroller både som ansvarig användare och som ägare.

Efter besöket lämnas dokumentationen med utlåtande.

Protokollet kan till fördel lämnas till ert försäkringsbolag (beroende på anläggning/verksamhet/försäkringsbolag kan det ge en reducerad premie).

Enligt skatteverket beviljas ej rotavdrag för felsökning eller besiktning.

Tveka inte att kontakta oss!

 

FAQ

 

Vilket ansvar har jag som köpare?

Svar:
Köparen har en ”omfattande undersökningsplikt”, och alltså är skyldig att bilda sig en uppfattning om objektet innan köp genomförs. Finns det misstanke om brister i exempelvis elanläggningen så utökas undersökningsplikten. Därför är det viktigt att man som köpare alltid låter göra en överlåtelsebesiktning av elinstallationerna, just för att veta vad man köper och vad för ansvar man tar över. Det är extremt välinvesterade pengar och det ger att bra förhandlingsläge både vid köp och försäljning. En bra mäklare borde rekomendera detta.

Behöver jag göra en besiktning på mitt gamla hus?

Svar:
Ålder påverkar alla installationer. Jag tycker det är nödvändigt om man vill känna sig trygg. Elektronik och installationer blir gamla och slitna med tiden. Det är tyvärr inte alltid en äldre installation är rätt utförd. Gamla kablar med sprickor är också en riskfaktor. En kontroll ger en tryggare vardag.

Om ni hittar fel vad gör jag då?

Svar:
Eftersom du har ett ansvar så bör man åtgärda felen. Böja alltid med de viktigaste först. Protokollet går att lämna vidare till annan hantverkare för åtgärd eller så begär man ett kostnadsförslag av oss.

 

Ansvarar jag för installationer utomhus?

Svar:
Ja, är det dina kablar och uttag så är dom extra viktiga då dem är ute i allmän miljö där både barn, djur och en besökare kan vistas. Skulle en skada på person, djur eller annan egendom ske på grund av något du ansvarar för så kan du bli ersättningsskyldig.

 

Allt ser bra ut, behöver jag ändå göra en besiktning?

Svar:
Det beslutet tar man själv. Rent generellt så “ser det bra ut så är det många gånger bra”. Dock är det ingen garanti då mycket av installationerna inte syns med blotta ögat.Det gäller att vara säker på att allt är i sin ordning så därför tycker vi att det är värt att utföra regelbundna kontroller.

En dålig jordfelsbrytare går ej att upptäcka med blotta ögat. Därför används särskilda installationsprovare för att ge elektrikern en bättre bild om installationen.

Kan ni hitta alla fel och risker?

Svar:
De flesta felen går att hitta men tyvärr kan man inte garrantera att allt hittas. Många gånger handlar det om dolda installatoner eller anläggningsdelar som är inbyggda. Stor del av besiktningarna och kontrollerna görs okulärt (med blotta ögat) samt med kompletterande åtgärder och utrustning.
Tillsammans hittas det flesta felen och riskerna. Ihop ger det en mycket god övergreppsbild om hur trygg och bra anläggningen är.

Ska man vara 100% säker skulle man behöva ta ut och kontrollera alla rör och kablar men det skulle inte vara praktiskt och orimligt dyrt.
Finns dokumentation på hela anläggningen så underlättar det alltid.

Jag har barn, vad ska jag tänka på?

Svar:
Det finns mycket att tänka på men här kommer några bra tips:

  1. kontrollera om alla brytarna och uttagen är hela och att inga avklippta kablar syns.
  2. Kontrollera även om alla uttagen är jordade.
  3. Finns Jordfelsbrytare och funkar den?

På jordfelsbrytaren finns en testknapp som man ska testa med jämna mellanrum. Funkar inte den så ring en elektriker så den blir utbytt snarast. Övriga mätningar om den verkligen uppfyller gällande krav måste mätas av en elektriker via ett uttag eller i centralen med en installationsprovare. En installationsprovare bör alla elektriker ha tillhanda.

  1. Värt att nämna att el centraler med dvärgbrytare har ett bättre skydd än äldre proppsäkringscentraler.
  2. Och vill man ha ett riktigt bra skydd så kan man installera en AFDD-ljusbågsdetektor (Arc Fault Detection Device) idag finns det väldigt bra 3 i 1 lösningar även om de är något dyra ännu.

Vid alla elarbeten är det viktigt att kontrollera att företaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

 

 Tveka inte att kontakta oss!

Vanligaste felen:

Farliga installationer

Felaktiga installationer.

Fel isolerat

Felaktig rördragning.

Avsaknad av rätt skydd.

Gamla installationer påverkade av exempelvis ålder, väder och vind.

Underhåll ej utfört.

Felaktiga dimensioneringar.

Kunskaps brist.